Často kladené otázky (FAQ)

PRODUKTY

 • 1. Môžem zaregistrovať krmivo pre psov aj mačky na jednom účte?
  Expand / collapse
  Áno, môžete.
 • 2. Je možné zaregistrovať rôzne krmivá?
  Expand / collapse
  Áno. Krmivo môže byť z rôznych produktových radov zahrnutých to programu a s rôznou gramážou. Skupiny produktov, ktoré sú zaradené do programu, nájdete v bode 2.6 Pravidiel programu. Je však dôležité vždy dodržiavať odporúčania veterinárneho lekára.
 • 3. Je možné registrovať granule a konzervy?
  Expand / collapse
  Nie, akcia sa vzťahuje len na granule s výnimkou radu Multifunction.
 • 4. Na ktoré krmivá sa akcia vzťahuje?
  Expand / collapse
  Na všetky granule s výnimkou krmív radu Multifunction. Skupiny produktov, ktoré sú zaradené do programu, nájdete v bode 2.6 Pravidiel programu. Royal Canin sa konštantne usiluje o zdokonaľovanie svojej ponuky produktov a túto ponuku na trhu priebežne obmieňa. Skupiny produktov a Produkty v skupinách produktov sa počas trvania Programu môžu kvôli neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu ponuky produktov Royal Canin meniť (vyradením, zmenou alebo pridaním Skupiny produktov alebo Produktov); najmä granuly pre mačky a psy z radu Veterinary Health Nutrition a Senior Consult; účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie. Z dôvodu výpadkov v dodávkach surovín alebo tovarov alebo iných problémov zásobovania nemôže Prevádzkovateľ a Royal Canin zaistiť nepretržitú dostupnosť všetkých Produktov na trhu, svojou účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie.
 • 5. Môžem si kúpiť rovnaké výrobky, ale v rôznych gramážach?
  Expand / collapse
  Áno, ale zadarmo získate zakúpené krmivo s najnižšou gramážou zo štyroch výrobkov, ktoré ste do programu registrovali.
 • 6. Týka sa akcia aj konzerv?
  Expand / collapse
  Nie, akcia sa týka iba granúl. Skupiny produktov, ktoré sú zaradené do programu, nájdete v bode 2.6 Pravidiel programu. Royal Canin sa konštantne usiluje o zdokonaľovanie svojej ponuky produktov a túto ponuku na trhu priebežne obmieňa. Skupiny produktov a Produkty v skupinách produktov sa počas trvania Programu môžu kvôli neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu ponuky produktov Royal Canin meniť (vyradením, zmenou alebo pridaním Skupiny produktov alebo Produktov); najmä granuly pre mačky a psy z radu Veterinary Health Nutrition a Senior Consult; účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie. Z dôvodu výpadkov v dodávkach surovín alebo tovarov alebo iných problémov zásobovania nemôže Prevádzkovateľ a Royal Canin zaistiť nepretržitú dostupnosť všetkých Produktov na trhu, svojou účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie.
 • 7. Môžem zaregistrovať 4 krmivá z rôznych veterinárnych produktových radov?
  Expand / collapse
  Áno, môžete.
  Pri výbere krmiva je však dôležité vždy dodržiavať odporúčania veterinárneho lekára.
 • 8. Zahŕňa program 4 + 1 zadarmo aj krmivá, na ktoré sa vzťahuje iná akcia?
  Expand / collapse
  Nie, akcie nie je možné kombinovať.
 • 9. Môžem si vybrať iné krmivo zadarmo ako to, ktoré som si už zakúpil?
  Expand / collapse
  Nie. V poslednom kroku registrácie si budete môcť vybrať granule, ale len z tých, ktoré ste si už zakúpili. Automaticky sa vyberie krmivo s najnižšou gramážou spomedzi registrovaných balení. Ak takáto gramáž vybraného krmiva nebude dostupná, vyberie sa najmenšie dostupné balenie krmiva s tým, že táto gramáž nesmie byť nižšia ako zakúpené krmivo s najnižšou gramážou spomedzi registrovaných balení.
 • 10. Ako si môžem vybrať krmivo zadarmo?
  Expand / collapse
  Po registrácii posledného (štvrtého) kódu balenia dostanete e-mail s overovacím kódom. Krmivo bude doručené do vami zvolenej veterinárnej ambulancie najneskôr do 30 dní. Následne je potrebné navštíviť veterinárnu ambulanciu, v ktorej boli výrobky zakúpené, uviesť overovací kód a meno zvieraťa. Krmivo vám bude vydané na základe týchto informácií.
  Príklad:
  Podľa odporúčania lekára ste zakúpili krmivo Gastrointestinal kitten 2 kg. Veterinárny lekár následne zmenil odporúčanie na Cat Hypoallergenic a trikrát ste zakúpili krmivo v balení 4,5 kg. Po zaregistrovaní kódov týchto balení budete mať na výber: Gastrointestinal kitten 2 kg alebo Hypoallergenic 2,5 kg (to je najbližšia dostupná gramáž, ktorá je väčšia ako najnižšia gramáž zakúpených výrobkov).
 • 11. Je možné zakúpiť krmivo v rôznych veterinárnych ambulanciách?
  Expand / collapse
  Nie. Všetky krmivá je potrebné kúpiť v rovnakej veterinárnej ambulancii, pričom počas jednej návštevy nemusia byť zakúpené všetky balenia. Túto veterinárnu ambulanciu zadávate pri registrácii balení.
 • 12. Čo mám robiť, ak som si kúpil/a krmivo v rôznych veterinárnych ambulanciách?
  Expand / collapse
  Všetky štyri krmivá musia byť zakúpené v rovnakej veterinárnej ambulancii. Krmivá zakúpené v rôznych veterinárnych ambulanciách nemôžu byť vzájomne kombinované.
 • 13. Čo mám robiť, ak si chcem vybrať iné krmivo ako to, ktoré malo najnižšiu gramáž spomedzi zakúpených?
  Expand / collapse
  Príklad:

  Podľa odporúčania lekára ste zakúpili krmivo Gastrointestinal kitten 2 kg. Veterinárny lekár následne zmenil odporúčanie na Cat Hypoallergenic a trikrát ste zakúpili krmivo v balení 4,5 kg. Po zaregistrovaní kódov týchto balení budete mať na výber: Gastrointestinal kitten 2 kg alebo Hypoallergenic 2,5 kg (to je najbližšia dostupná gramáž, ktorá je väčšia ako najnižšia gramáž zakúpených výrobkov).

KÓDY

DODANIE

ĎALŠIE OTÁZKY